Gamla järnvägsstationen

Kloten

Mellan 1877 och 1934 fanns en järnväg mellan Kloten och Bånghammar (Bånghammar ligger några kilometer söder om Kopparberg). Mellan järnvägsstationen och Nordic Discoverys Äventyrscentral finns den tidigare lastplattformen (byggd av slaggsten) kvar. En informationstavla visar intressanta bilder från det förflutna.

Lägg till i mitt program
stationshuset