Riddarhyttan

Riddarhyttan

I omgivningarna finns gott om minnen från den senaste istiden och den period för ca 9500 år sedan då isen drog sig tillbaka från Bergslagen. Här gick gränsen mellan land och hav vilket gjorde att många speciella naturformationer uppstod just här. Rödjorden (som tidigare var råvaran vid den lokala järnframställningen) finns i ett stort område med lager som skiftar från någon centimeter till någon meter. Rödjorden bildades då inlandsisen smälte. Järn löstes ur berggrunden och följde via grundvattnet med ut i vattendragen. När järnet kom i kontakt med luft fälldes järnet ut i järnoxider som bildade tjocka lager (som innehåller upp till 40 % järn). Rester av blästerugnar (från järnframställningen) har med C 14-metoden daterats till 700 år f.Kr. Rödjord bildas fortfarande.

Lägg till i mitt program