Riddarhyttan

Riddarhyttan

In de omgeving zijn er genoeg herinneringen aan de laatste ijstijd en de periode ongeveer 9500 jaar geleden toen het ijs zich terugtrok uit Bergslagen. Hier lag de grens tussen land en zee, wat betekende dat hier veel speciale natuurlijke formaties ontstonden. De rode grond (die eerder het ruwe materiaal was in de lokale ijzerproductie) wordt gevonden in een groot gebied met lagen die variëren van enkele centimeters tot enkele meters. De rode grond werd gevormd toen het binnenlandse ijs smolt. IJzer werd opgelost uit het gesteente en volgde via het grondwater naar de waterlopen. Toen het ijzer in contact kwam met de lucht, werd het ijzer neergeslagen in ijzeroxiden die dikke lagen vormden (die tot 40% ijzer bevatten). Resten van hoogovens (uit de ijzerproductie) zijn gedateerd met de C 14-methode tot 700 jaar voor Christus. Rode grond wordt nog steeds gevormd.

Toevoegen aan mijn programma